افتخارات گروه آناد

Image
گواهینامه ثبت اختراع
دستگاه کنترل و نظارت موتورسیکلت
Image
گواهینامه ثبت اختراع
دستگاه تبدیل کننده دزدگیرهای معمولی به هوشمند
Image
گواهینامه ارزیابی تامین کنندگان
شرکت تام ایران خودرو
Image
چهره ماندگار صنعت و تجارت
مرکز آموزش و پژوهش مدیریت ایران
Image
دریافت عنوان چهره ماندگار صنعت و تجارت
سال 1396
Image
عضویت افتخاری در هیئت علمی
سال 1396
Image
گواهینامه تایید فنی
نرم افزار جایاب دیدبان سپهر
Image
عضو حقوقی انجمن انفورماتیک ایران
آناد صنعت سپر
Image
مجوز فعالیت
نظام صنفی و رایانه ای تهران
Image
IGP ACADEMY CERTIFICATE
MR AKBAR BARATI
Image
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت
شرکت های انفورماتیکی
Image
گواهینامه عضویت در
شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
Image
Business Administration Course
ICS Group
Image
Certificate
China council