لیزر خطی یا دزدگیر نامرئی آناد چیست ؟

سنسورهای خطی سیستم هایی پیشرفته برای امنیت پیرامونی هستند که بصورت فرستنده (transmitter)  و گیرنده‌ (receiver) عمل میکنند.

طرز عمل این دزدگیرهای نامرئی آناد بدین صورت است که خطی فرضی یا حصاری نامرئی را در محیط مورد نظر ایجاد می نماید و در صورتیکه این خطوط فرضی یا حصارهای نامرئی ( یا دزدگیر نامرئی ) قطع گردد ، سیستم ، آلارم های مربوطه و تعیین شده را فراخوانده و فعال می نماید . این آلارم ها و هشدارهای دزدگیر نامرئی می تواند روشن شدن پروژکتور ، به صدا درآمدن آژیر ، قفل شدن درب و یا مواردی از این دست باشد. ضمنا اخطارهای مربوطه بر روی نرم افزار هم ارسال میگردد .